Vedenie fakulty

DEKANKA
Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
tel.: +421 37  641 5730 +421 37 641 5749
e-mail: olga.rohacikova@uniag.sk
 tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/rohacikova.jpg  
 
Prodekanka pre vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou
doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD., 
tel.: +421 37 641 5620
fax: +421 37 641 5749
e-mail: zaneta.paukova@uniag.sk 
 tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/zanetka_paukova.jpg  

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov  
Prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.,
tel.: +421 37 641 5761
e-mail: pavol.schwarcz@uniag.sk

 tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/schwarcz.jpg  
 
Prodekan pre vnútorný systém zabezpečenia kvality a rozvoj
Ing. Maroš Valach, PhD., 
tel.: +421 37 641 5654
e-mail : maros.valach@uniag.sk
 tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/A. Bandlerova.jpg
 
 
 
 

 

TAJOMNÍČKA
Ing. Georgetta Palšová
tel.: +421 37 641 5718
fax: +421 37 641 5749
e-mail : georgetta.palsova@uniag.sk

 
tl_files/fesrr/images/Palsova.jpg

Harmonogram zasadnutí vedenia fakulty: každý pracovný utorok o 8.30 na dekanáte FEŠRR