Vyraďovacia komisia


Členovia:

Ing. Georgetta Palšová – predseda
Ing. Valéria Magáthová
Zuzana Jaleczová