Zahraničné partnerstvá

Zahraničné partnerstvá:

1. V rámci programu Interantional Master of Science in Rural Development (Erasmus Mundus) "PREZENTÁCIA" má FEŠRR partnerov:

2. Konzorcium Atlantis (v rámci IMRD) - Možnosť double-degree štúdia v rámci spolupráce EU – USA, má FEŠRR partnerov:

3. Konzorcium EKAFREE (v rámci IMRD) – Možnosť double degree štúdia v rámci spolupráce EU  - KÓREA, má FEŠRR partnerov:

4. SULANET – V rámci projektu Udržateľný pôdny manažmentu v Európe (SULANET) má FEŠRR nasledovných partnerov:

5. Konzorcium ECAP – v rámci projektu ECAP (Posilnenie kompetencií stredoázijských univerzít v oblasti poľnohospodárskej politiky so zameraním na ochranu životného prostredia a pôdny manažment) má FEŠRR nasledovných partnerov:

6. IUCLAND konzorcium v rámci spolupráce v oblasti vzdelávania  v problematike  "Ochrana pôdy  " má FEŠRR partnerov :

7. CEEPUS - V rámci programu CEEPUS má FEŠRR partnerov:

   • BOKU Viedeň (Rakúsko): web
   • FH Burgenland (Rakúsko): web
   • Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní (Česká Republika): web
   • Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta ekonomiky a manažmentu (Česká Republika): web
   • Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta manažmentu a ekonomiky (Česká Republika): web
   • Univerzita v Záhrebe, Poľnohospodárska fakulta (Chorvátsko): web
   • Univerzita J.J.Strossmayera v Osijeku, Fakulta poľnohospodárstva (Chorvátsko)web
   • Univerzita sv. Štefana, Godollo, Fakulta ekonomiky (Maďarsko) web
   • Vysoká škola Karola Róberta v Gyöngyösi (Maďarsko): web
   • Západomaďarská univerzita v Šoproni Fakulta ekonomiky(Maďarsko): web
   • Univerzita Széchenyi István, Fakulta poľnohospodárstva a potravinárstva (Maďarsko): web
   • Univerzita Széchenyi István,  Fakulta ekonomiky a manažmentu (Maďarsko): web
   • Ekonomická škola vo Varšave (Poľsko) web
   • SGGW, Fakulta ekonomiky (Poľsko) web
   • SGGW, Fakulta záhradníctva, biotechnológie a krajinnej architektúry (Poľsko): web
   • Poľnohospodárska univerzita v Karkove, Fakulta poľnohospodártva a ekonomiky (Poľsko): web
   • Vysoká škola turizmu a ekológie, Fakulta voľného času a turizmu (Poľsko): web
   • Univerzita Primorska (Slovinsko) web
   • Univerzita v Maribore (Slovinsko) web
   • Univerzita v Novom Sade (Srbsko) web
   • Belehradská univerzita (Srbsko) web
   • Technická univerzita Cluj-Napoca (Rumunsko) web

8. Erasmus Mundus II: CASIA

9. Erasmus IP (Obnoviteľné energie) - V rámci projektu "Intenzívny kurz Obnoviteľné energie" (Erasmus Intenzívny program) má FEŠRR partnerov:

10. AMBER ROAD konzorcium – v rámci stredoeurópskej siete ekonomických fakúlt má FEŠRR partnerov: