Záujmové aktivity

Šport

  • Centrum univerzitného športu - SPU ponúka množstvo druhov športu ako napríklad basketbal, volejbal, florbal, futsal, tenis, plávanie a gymnastiku, škola taktiež disponuje rôznymi športovými ihriskami, posilňovňou alebo plaveckým bazénom. http://www.cus.uniag.sk/

Umenie a kultúra

  • Zobor - folklórny súbor, ktorý tvorí ľudová hudba, dievčenská spevácka skupina a tanečný súbor. Členmi týchto zložiek sú v prevažnej miere študenti oboch nitrianskych univerzít.
    http://www.fszobor.sk/
  • Divadielko na Osmičke
  • IRŠ - internátne rádio pôsobiace na internáte Mladosť
  • Poľnohospodár – časopis SPU, http://www.polnohospodar.sk/

 

Záujmové krúžky

  • Červený kríž- pomocná organizácia orgánov verejnej správy, pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a zákonom NR SR. Viac o činnosti Nitrianskeho spolku sa dozviete na: https://www.facebook.com/scknitra/.

·Medzinárodná študentská organizácia AIESEC rada privíta všetkých študentov, ktorí chcú aktívne pracovať na svojom osobnom rozvoji, sú flexibilní, komunikatívni, radi pracujú v tíme a nemajú problém s kultúrnym porozumením. Viac na: http://www.aiesec.sk/

·ESN - Erasmus Student Network Slovensko je študentská organizácia, ktorej poslaním je zastupovať zahraničných študentov a poskytovať im príležitosti pre kultúrne porozumenie a osobný rozvoj v súlade so zásadou študentov pomôcť študentom. Viac informácií o ESN Slovensko tu: http://www.esn.sk/ alebo ESN SPU na: https://www.facebook.com/pages/ESN-SUA-Nitra/471873242834519

·Klub katolíckej mládeže pri SPU- Klub založený za účelom poskytovať svojím členom a záujemcom stretnutia s myšlienkami kresťanstva a zoznámiť ich s jeho odpoveďami na otázky súčasnosti.