Štátna skúška - bakalárske štúdium

Štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2018/2019 sa uskutočnia 

v dňoch 17.06.-21.06.2019 denné štúdium

 

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ - RRP

 

Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - RVT

 

Študijný program: Environmentálne manažérstvo - EM

 

Študijný program: Environmentálny manažment - EMZ

  • Obhajoba záverečnej  práce