Štátna skúška - bakalárske štúdium

Štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2019/2020

sa uskutočnia

v dňoch 15.06.-19.06.2020 - denné  a externé štúdium

 

 

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ - RRP

 

Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - RVT

 

Študijný program: Environmentálny manažment - EMZ

  • Obhajoba záverečnej  práce