Štátna skúška - bakalárske štúdium

Štátna skúška - bakalárske štúdium

Štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2020/2021

sa uskutočnia

v dňoch 12. - 15.07.2021- denné a externé štúdium

 

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ - RRP

  • Obhajoba záverečnej práce
  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ I. (predmet pozostáva z národohospodárskych teórií, teórie verejnej ekonómie, regionálna ekonomika a sociálneho rozvoja a politiky)

Okruhy otázok

 

Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - RVT

  • Obhajoba záverečnej práce
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu I. (predmet pozostáva národohospodárskych teórií, teórie verejnej ekonómie, regionálna ekonomika a ekonomika cestovného ruchu) 

Okruhy otázok

 

Študijný program: Environmentálny manažment - EMZ

  • Obhajoba záverečnej práce