Štátne bakalárske skúšky

 

2022/2023

Štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2022/2023 sa uskutočnia v dňoch 12. - 15.06.2023 - denné a externé štúdium

 

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ - RRP

  • Obhajoba záverečnej práce
  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ I.
  • Okruhy otázok

 

Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - RVT

  • Obhajoba záverečnej práce
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu I.
  • Okruhy otázok

 

2021/2022