Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity - konferencia pre pedagógov zameraná na vzdelávanie v oblasti trvalej udržateľnosti

napísal (počet komentárov: 0)

Našu fakultu navštívil veľvyslanec Indonézskej republiky

napísal (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity - vzdelávací program pre študentov doktorandského štúdia

napísal (počet komentárov: 0)

Možnosti pre študentov získať štipendiá v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko

napísal (počet komentárov: 0)

SÚŤAŽ PRE ŠTUDENTOV!