Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Dekanské voľno dňa 07. apríla 2015

Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov udeľujem dekanské voľno dňa 07. apríla 2015 (utorok) študentom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na všetkých stupňoch v dennej forme štúdia.
 
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
dekanka FEŠRR

napísal (počet komentárov: 0)

Študenti môžu vyhrať 4-týždeňovú stáž v OSN v New Yorku, Ženeve a vo Viedni

napísal (počet komentárov: 0)

Krajský informačný deň zameraný na predstavenie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na roky 2014 – 2020

napísal (počet komentárov: 0)

Vedecká konferencia "Multikulturalizmus v 21, st".,Univerzita sv. Štefana, Godollo, Maďarsko

napísal (počet komentárov: 0)

"Program Baltickej univerzity - študentská konferencia v Poľsku

"Baltic University Spring Students' Conference 2015 - Feeding the World without Destroying the World: Can Food Production Be(come) Sustainable?"