Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Ponuka pre študentov na absolvovanie odbornej praxe v akademickom roku 2014/2015

Bratislavský samosprávny kraj ponúka možnosť stáže na Odbore stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Stáž je výbornou príležitosťou pre získanie pracovných skúseností, prehľadu a kontaktov.

napísal (počet komentárov: 0)

Nový projekt na FEŠRR SPU v Nitre prináša možnosť získania dvojitého diplomu s kórejskými univerzitami.

napísal (počet komentárov: 0)

Aktuálna ponuka štipendií francúzskej vlády

Aktuálna ponuka štipendií francúzskej vlády na štúdium a užitočné rady ako si nájsť letnú brigádu vo Francúzsku!

napísal (počet komentárov: 0)

Letná škola samosprávy

Katedra verejnej správy Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja pod vedením Ing. Evy Balážovej, PhD. v dňoch 8. – 12. septembra 2014 zorganizovala 4. ročník projektu „Letná škola samosprávy“ v obci Oravská Polhora.

napísal (počet komentárov: 0)

Štipendium Veľvyslanectva Indonézskej republiky pre študentov