Aktuálne informácie

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Milí kolegovia a študenti,

dnes 3.12. o 13,30 hod. sa uskutoční prednáška PeadDr. Michala Smetanku v prednáškovej miestnosti A02 SPU na tému Facilitácia rozvojových procesov. 

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Dňa 15.novembra 2018 v rámci medzinárodného programu ERASMUS+ navštívil našu fakultu pán Sándor Nemethy z Univerzity v Göteborgu.

 

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Dňa 15.11.2018 sa uskutoční prednáška v rámci programu Erasmus+, zameraná na problematiku manažmentu kultúrnej krajiny, ako aj na stratégie vo vzdelávaní a výskume, založené na vytvorení medzinárodného strategického partnerstva a na sieťovaní v rámci projektu Erasmus+ SUMCULA, s dôrazom na možnosti mobilít študentov, učiteľov a administratívnych pracovníkov v rámci projektu.
 
 

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Pozývame Vás  na prednášku pani Brigitte M .Clavette z Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Kanada.

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa od roku 2016 rieši medzinárodný vzdelávací projekt ERDI - Empowering Regional Development and Innovations 562603-EPP-1-2015-1-FI EPPKA2-KA .Lokálnou koordinátorkou projektu je prof. Eleonóra Marišová .