Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci Medzinárodného vyšehradského fondu bol schválený projekt „Zlepšenie mäkkých zručností pre 21. storočie v kariérnom poradenstve: Prenos skúseností V4“

napísal (počet komentárov: 0)

ktoré sa uskutoční dňa 25.4.202024 o 12:30 v rámci MS Teams.

napísal (počet komentárov: 0)

napísal (počet komentárov: 0)

v súvislosti s konaním Fakultnej študentskej vedeckej konferencie