Aktuálne informácie

napísal

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja s hlbokým zármutkom prijala správu, že dňa 13. júna 2023, vo veku 85 rokov, dokončil svoju životnú púť náš kolega prof. h. c., prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc..

Posledná rozlúčka sa bude konať v piatok 16. 6. 2023 o 14.00 hod. v evanjelickom chráme Božom v Gočove.

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 6. a 7. júna 2023 sa uskutočnilo záverečné stretnutie projektu STUD.IO. Stretnutie sa uskutočnilo na Univerzite v Bukurešti a participovali na ňom partneri z Talianska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Za Slovensko sa zúčastnili prof. Pavol Schwarcz a Ing. Zuzana Bohátová.

Hlavným cieľom stretnutia bola prezentácia a zhodnotenie doterajších výsledkov projektu ako aj diskusia o aktivitách, ktoré budú realizované do konca projektu, t.j. do 31. augusta 2023.

Projekt STUD.IO (Sociability Through Urban Design Innovation), č. 2020–1IT02–KA203–79833 je vzdelávací projektu v rámci programu Erasmus+, Strategické partnerstvá. Témou projektu je interdisciplinárny prístup k sociabilite a inováciám v mestskom prostredí a partneri vo svojich aktivitách analyzovali environmentálne, sociologické, psychologické a urbanistické aspekty tejto problematiky. Aktuálne prístupy a trendy boli spracované v spoločnej publikácii „Promoting sociability in the urban environments“, dostupná online: https://studio-project.eu/wp-content/uploads/2023/06/STUD.IO-Book-English.pdf

V rámci projektu STUD.IO bola tiež vytvorená online platforma pre študentov, ktorej obsah tvorili partneri zo všetkých zapojených krajín a bude otestovaná v najbližšom období na 4 partnerských univerzitách vrátane Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Výsledky dosiahnuté vďaka projektu STUD.IO budú použité v ďalšom vzdelávacom procese a ako aj pri našich budúcich projektových aktivitách.

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka

Letná škola GET TO KNOW TOKAJ!
Miesto: University of Tokaj, Sárospatak, Maďarsko
Termín: 3-16. júl. 2023
Ďalšie informácie: prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.,
koordinátor spolupráce SPU v Nitre a University of Tokaj,
alexander.feher@uniag.sk, +421 37 641 5626
Pozvánka: v prílohe

napísal (počet komentárov: 0)

Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja vypisuje výberové konanie na mobility v rámci programu CEEPUS na partnerských univerzitách v rámci projektu CEEPUS č. SI-1817-01-2324 Tourism and Agriculture Sustainable Alliances - #TASA Rural tourism programs network na ZS akad. roka 2023/2024.

CEEPUS mobility zahŕňajú:

  • semestrálne pobyty pre študentov
  • 1 mesačné-krátkodobé pobyty pre študentov zamerané na spracovanie bakalárskej, diplomovej a dizertačnej práce
  • prednáškové pobyty pre učiteľov.

Termín na prihlásenie sa  na CEEPUS mobilitu: 9.6.2023

Pre bližšie informácie o CEEPUS mobilitách a výberovom konaní prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky:

Ing. Veronika Dalkovičová Veronika.Dalkovicova@uniag.sk

037/641 5757

napísal