Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Milí študenti, dávame vám do pozornosti možnosť účasti na zimnej škole nazvanej “An Introduction to Nature-Inclusive Agriculture (Úvod do poľnohospodárstva zohľadňujúceho prírodu)”, ktorú organizuje Van Hal Larenstein (VHL) – Univerzita aplikovaných vied z Holandska v rámci projektu INVEST

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 3. a 4. júla 2023 sa na pôde FEŠRR uskutočnilo úvodné medzinárodné partnerské stretnutie k projektu Erasmus+ KA220 Kooperačné partnerstvá „Education, training and innovations in conversion to organic farming – ETICOF č. 2022-1-SK01-KA220-HED-000086079.

napísal (počet komentárov: 0)

Srdečne blahoželáme všetkým absolventom!