Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja vypisuje výberové konanie na mobility v rámci programu CEEPUS na partnerských univerzitách v rámci projektu CEEPUS č. SI-1817-01-2324 Tourism and Agriculture Sustainable Alliances - #TASA Rural tourism programs network na ZS akad. roka 2023/2024.

CEEPUS mobility zahŕňajú:

  • semestrálne pobyty pre študentov
  • 1 mesačné-krátkodobé pobyty pre študentov zamerané na spracovanie bakalárskej, diplomovej a dizertačnej práce
  • prednáškové pobyty pre učiteľov.

Termín na prihlásenie sa  na CEEPUS mobilitu: 9.6.2023

Pre bližšie informácie o CEEPUS mobilitách a výberovom konaní prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky:

Ing. Veronika Dalkovičová Veronika.Dalkovicova@uniag.sk

037/641 5757

napísal

napísal (počet komentárov: 0)

Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR pod vedením prof. Ing. Alexandra Fehéra, PhD. zabezpečil environmentálnu výchovu na požiadavku praxe pre školskú mládež (napr. Základná škola v Jelenci, Materská škola Párovská 36 v Nitre, letné tábory v lese Ňárak a pod.) a prednášky pre širšiu verejnosť (Podzoborie, n. o., Nitra). Do prípravy podujatí sa zapojili aj Univerzitné vivárium SPU v Nitre, Múzeum Podzoboria a Včelárstvo Gálik.

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka na Challenge Labs 2023

Milí študenti a doktorandi, v dňoch od 15. mája do 16. júna 2023 sa uskutoční výnimočné podujatie, na ktoré si Vás dovoľujeme pozvať. Podujatie je organizované v spolupráci Slovak Business Agency a spoločnosti McCarter a.s. Tohtoročné podujatie je zamerané na inteligentné riešenia a efektivitu umiestňovania lokálnych potravín v prostredí maloobchodu a HoReCa. Všetky informácie nájdete v priloženej pozvánke. Na podujatie je potrebné sa prihlasit prostredníctvom linku uvedenom na pozvánke.
Kazdý účastník získa vecné ceny a víťazi aj stáž.