Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Ústav práva s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 24. februára 2023 zomrela naša kolegyňa JUDr. Lídia Bezáková, CSc. vo veku nedožitých 81 rokov.

napísal (počet komentárov: 0)

Nový projekt Erasmus+

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre získala grant v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Partnerstvá pre spoluprácu. Grant vo výške 400.000 EUR bol fakulte udelený Národnou agentúrou Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu na realizáciu projektu „Education, training and innovations in conversion to organic farming – ETICOF“. Fakulta ako predkladateľ a koordinátor bude implementovať projekt v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov.

Partnermi projektu sú inštitúcie z Česka, Nemecka a Maďarska. Projekt sa začne realizovať od 1.6.2023 a bude trvať 36 mesiacov.

napísal (počet komentárov: 0)

Letná škola INVEST (vo Fínsku)

Milí študenti,

dávame vám do pozornosti možnosť účasti na letnej škole nazvanej “BOTTOM-UP PLANNING PROCESSES – HOW TO ENGAGE STAKEHOLDERS (Proces plánovania zdola nahor – ako zapojit zainteresované strany (stakeholderov)”, ktorú organizuje Karelia – Univerzita aplikovaných vied z Fínska v rámci projektu INVEST – INnoVations of Regional Sustainability: European UniversiTy Alliance) projekt financovaný programom Európskej Únie Erasmus+. Kurz bude zameraný na dôležitosť a spôsoby zapojenia zainteresovaných strán (stakeholderov) do procesov plánovania. Dôraz bude kladený na súkromných aktérov, ale zároveň sa bude sledovať aj pohľad verejných organizácií. Kurz bude využívať prístupy zamerané na študentov v kombinácii s interakciou so zainteresovanými stranami v reálnom svete. Počas letnej školy budú multidisciplinárne medzinárodné skupiny študentov spolupracovať s regionálnymi organizáciami na formulovaní plánu zapojenia stakeholderov.

Letná škola je určená študentom všetkých fakúlt a študijných programov, ktorí sú aspoň v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Podmienkou účasti na zimnej škole je znalosť angličtiny na úrovni B2.

Viac informácii nájdete v priloženom letáku ako aj na internetovej stránke (https://www.invest-alliance.eu/en/Home/NewsInfo?link=49-invest-summer-school-2023-15-1162023), prípadne sa informujte prostredníctvom emailu na michal.cifranic@uniag.sk

Termín podania prihlášky pre študentov formou motivačného listu/videa je 15. marec 2023.

plagát

 

napísal (počet komentárov: 0)

Vážený študenti a používatelia štatistických informácií,

Štatistický úrad SR prináša nové vydanie publikácie Štatistika v Regiónoch: Kraje v číslach 2022.

Publikácia na 98 stranách v 7 kapitolách vo forme grafov a zaujímavých vizualizácií prezentuje život v ôsmich krajoch SR počas roka 2021 v kontexte vývoja predošlých štyroch rokov.

K publikácii Štatistický úrad SR zverejnil propagačné video.

Publikácia je zaujímavým pohľadom na kraje SR a zachytáva odlišnosti medzi nimi v uplynulom turbulentnom období.