Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Deň otvorených dverí na FEŠRR

napísal (počet komentárov: 0)

Európska komisia vyhlásila dňa 23.11.2022 novú výzvu na predkladanie projektov Erasmus+ na rok 2023.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku - Nitra organizuje 5. a 6. decembra 2022 od 7.00 do 15.00 h v priestoroch pod Aulou SPU vianočnú zbierku vecí pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii.