Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

S účinnosťou od 15.9.2021 bol menovaný za prodekana pre rozvoj Ing. Maroš Valach, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

S účinnosťou od 1.9.2021 vznikli na fakulte 4 ústavy

napísal

napísal (počet komentárov: 0)

V čase od 28. júna 2021 do 23. júla 2021 sa na FEŠRR uskutočnila prípadová štúdia v rámci Medzinárodného inžinierskeho štúdia v rozvoji vidieka (IMRD).