Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Ponuka aktuálne otvoreného výberového konania na pozíciu Koordinátora práce s mládežou na Mestskom úrade v Hlohovci.

napísal (počet komentárov: 0)

S potešením konštatujeme, že Rozhodnutím Rady pre spoločenské vedy APVV zo dňa 14.5.2021 bol schválený projekt aplikovaného výskumu „Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov“

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 31.5.2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie projektu pod názvom : Cesta k európskemu smart vzdelávaniu v agro-environmentálnom práve počas COVID-19 krízy.

napísal (počet komentárov: 0)

Every year, a group of 20 students from various European countries travel around by bus – the “Europamobil” – visiting schools within a different region of Europe, in order to run workshops, simulation games and seminars for pupils on specific European issues. Europamobil has already taken place successfully eleven times in Germany, Poland and France.

napísal