Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Absolventi Mgr. a Ing. stupňa majú možnosť získať štipendium DBU v Nemecku. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR.

napísal

Pozor!!!

Online prihlasovanie na Erasmus+ štúdium v ak.roku 2020/2021 je spustené v termíne 24.1.2020 - 19.2.2020. 
 
V prípade otázok, alebo nejasností kontaktujte doc.JUDr. Luciu Palšovú, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

napísal (počet komentárov: 0)

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou absolvovania odbornej stáže.

 

Mesto Hlohovec opäť ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálne otvárame ponuku stáží v piatich oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov marec až máj 2020.