Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Záverečné stretnutie k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu

napísal (počet komentárov: 0)

Súťaž pre študentov vysokých škôl

Informácie o súťaži:

  • Do súťaže sa môže zapojiť každý študent spracovaním cestovateľského príbehu – spracovanie príbehu môže byť v akejkoľvek forme, definovanej v pravidlách súťaže.
  • Zo všetkých zapojených študentov porota vyberie 3 výhercov, ktorí získajú voucher v hodnote 300 € na nákup ľubovoľného zájazdu na Dovolenka.sme.sk.
  • Súťaž prebieha od 15. 2. 2023 do 30. 4. 2023.

Podrobnosti a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke: https://dovolenka.sme.sk/s/cestovatelska-sutaz

napísal (počet komentárov: 0)

Ústav práva s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 24. februára 2023 zomrela naša kolegyňa JUDr. Lídia Bezáková, CSc. vo veku nedožitých 81 rokov.

napísal (počet komentárov: 0)

Nový projekt Erasmus+

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre získala grant v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Partnerstvá pre spoluprácu. Grant vo výške 400.000 EUR bol fakulte udelený Národnou agentúrou Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu na realizáciu projektu „Education, training and innovations in conversion to organic farming – ETICOF“. Fakulta ako predkladateľ a koordinátor bude implementovať projekt v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov.

Partnermi projektu sú inštitúcie z Česka, Nemecka a Maďarska. Projekt sa začne realizovať od 1.6.2023 a bude trvať 36 mesiacov.