Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

SPU v Nitre sa stala partnerom projektu „Posilnenie infraštruktúry prenosu technológií pre tematické univerzity a infraštruktúru inovácií - 3TforUni“, ktorý sa v rámci programu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá začal realizovať v decembri 2020.