Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci cvičení na predmete Environmentálna ekológia na Ústave environmentálneho manažmentu študenti navštívili ENERGOLAND Atómovej elektrárne (AE) v obci Mochovce, ktoré nie je len návštevníckym a informačným centrom, ale súčasne slúži aj ako školiace stredisko pre pracovníkov Slovenských elektrární a poskytuje aj administratívne priestory. Prioritou Nitrianskych komunálnych služieb (NKS) je zodpovednosť k životnému prostrediu a prepracovaná politika integrovaného manažérskeho systému. Študenti mali možnosť vidieť moderné zariadenia AE aj NKS, z obidvoch zaujímavých exkurzií si odniesli cenné poznatky a zážitky.

napísal (počet komentárov: 0)

Záverečné stretnutie k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu

napísal (počet komentárov: 0)

Súťaž pre študentov vysokých škôl

Informácie o súťaži:

  • Do súťaže sa môže zapojiť každý študent spracovaním cestovateľského príbehu – spracovanie príbehu môže byť v akejkoľvek forme, definovanej v pravidlách súťaže.
  • Zo všetkých zapojených študentov porota vyberie 3 výhercov, ktorí získajú voucher v hodnote 300 € na nákup ľubovoľného zájazdu na Dovolenka.sme.sk.
  • Súťaž prebieha od 15. 2. 2023 do 30. 4. 2023.

Podrobnosti a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke: https://dovolenka.sme.sk/s/cestovatelska-sutaz