Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku - Nitra organizuje 5. a 6. decembra 2022 od 7.00 do 15.00 h v priestoroch pod Aulou SPU vianočnú zbierku vecí pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii.

napísal (počet komentárov: 0)

Možnosť zúčastniť sa na zimnej škole na Univerzite Enna Kore na Sicílii

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 14. a 15. novembra 2022 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnilo stretnutie partnerov projektu STUD.IO

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na odbornú prednášku

Prof. Ing. Alexandra Fehéra, PhD.: Stále záhadná velvíčia a ostatné skvosty flóry Namíbie

v rámci činnosti Západoslovenskej pobočky Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Prednáška sa uskutoční dňa 21. 11. 2022 na Ústave rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU v Nitre, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, o 13.00 hod.

Výsledky boli získané počas pobytu v rámci programu ERASMUS.