Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

AGASI 2022 - pozvanie na diskusiu o sociálnom poľnohospodárstve

Milí kolegovia a priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na ďalšiu diskusiu o rozvoji sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2022 v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech, SPU v Nitre. Diskusie je možné zúčastniť sa aj online.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke a na stránke www.agasi.sk

 

napísal (počet komentárov: 0)

INVEST zimná škola 2022

Milí študenti,

dávame vám do pozornosti možnosť účasti na zimnej škole s názvom „POST CODE – POtential of Sustainable Tourism for COmmunity DEvelopment (Potenciál Udržateľného Cestovného Ruchu v Rozvoji Komunít)”, ktorú organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci projektu INVEST – InnoVation of Regional Sustainability: European University Alliance. Cieľom zimnej školy je rozvinúť odborné kompetencie študentov v oblasti zlepšovania rozvoja komunít prostredníctvom riešenia konkrétnej situácie. Počas zimnej školy budú multidisciplinárne medzinárodné skupiny študentov pracovať na výzve slovenskej organizácie súvisiacej s trvalo udržateľným cestovným ruchom v konkrétnom regióne.

Zimná škola je určená študentom všetkých fakúlt a študijných programov, ktorí sú aspoň v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Podmienkou účasti na zimnej škole je znalosť angličtiny na úrovni B2.

Viac informácii nájdete v priloženom letáku, brožúre ako aj na internetovej stránke (https://www.invest-alliance.eu/sk/Home/NewsInfo?link=26-invest-winter-school-1-28-november-2022), prípadne sa informujte prostredníctvom emailu na michal.cifranic@uniag.sk

Termín podania prihlášky pre študentov formou motivačného listu/ videa je 21. október 2022.

poster

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 8. a 9. septembra 2022 sa uskutočnil piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Fast-growing trees and plants grown for energy purposes“. Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizoval Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR.

viac

napísal