Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Letná škola INVEST (vo Fínsku)

Milí študenti,

dávame vám do pozornosti možnosť účasti na letnej škole nazvanej “BOTTOM-UP PLANNING PROCESSES – HOW TO ENGAGE STAKEHOLDERS (Proces plánovania zdola nahor – ako zapojit zainteresované strany (stakeholderov)”, ktorú organizuje Karelia – Univerzita aplikovaných vied z Fínska v rámci projektu INVEST – INnoVations of Regional Sustainability: European UniversiTy Alliance) projekt financovaný programom Európskej Únie Erasmus+. Kurz bude zameraný na dôležitosť a spôsoby zapojenia zainteresovaných strán (stakeholderov) do procesov plánovania. Dôraz bude kladený na súkromných aktérov, ale zároveň sa bude sledovať aj pohľad verejných organizácií. Kurz bude využívať prístupy zamerané na študentov v kombinácii s interakciou so zainteresovanými stranami v reálnom svete. Počas letnej školy budú multidisciplinárne medzinárodné skupiny študentov spolupracovať s regionálnymi organizáciami na formulovaní plánu zapojenia stakeholderov.

Letná škola je určená študentom všetkých fakúlt a študijných programov, ktorí sú aspoň v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Podmienkou účasti na zimnej škole je znalosť angličtiny na úrovni B2.

Viac informácii nájdete v priloženom letáku ako aj na internetovej stránke (https://www.invest-alliance.eu/en/Home/NewsInfo?link=49-invest-summer-school-2023-15-1162023), prípadne sa informujte prostredníctvom emailu na michal.cifranic@uniag.sk

Termín podania prihlášky pre študentov formou motivačného listu/videa je 15. marec 2023.

plagát

 

napísal (počet komentárov: 0)

Vážený študenti a používatelia štatistických informácií,

Štatistický úrad SR prináša nové vydanie publikácie Štatistika v Regiónoch: Kraje v číslach 2022.

Publikácia na 98 stranách v 7 kapitolách vo forme grafov a zaujímavých vizualizácií prezentuje život v ôsmich krajoch SR počas roka 2021 v kontexte vývoja predošlých štyroch rokov.

K publikácii Štatistický úrad SR zverejnil propagačné video.

Publikácia je zaujímavým pohľadom na kraje SR a zachytáva odlišnosti medzi nimi v uplynulom turbulentnom období.

napísal (počet komentárov: 0)

Deň otvorených dverí na FEŠRR

DOD marec 2023

napísal (počet komentárov: 0)