Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity - vzdelávací program pre študentov doktorandského štúdia

napísal (počet komentárov: 0)

Možnosti pre študentov získať štipendiá v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko

napísal (počet komentárov: 0)

SÚŤAŽ PRE ŠTUDENTOV!

napísal (počet komentárov: 0)

Výmenná stáž študentov z Kanady a Slovenska v rámci Memoranda o porozumení medzi College Communutaire du New Brunswick a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre