Aktuálne informácie

napísal

napísal (počet komentárov: 0)

napísal (počet komentárov: 0)

S účinnosťou od 15.9.2021 bol menovaný za prodekana pre rozvoj Ing. Maroš Valach, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

S účinnosťou od 1.9.2021 vznikli na fakulte 4 ústavy