Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Zápisnica 01/2024 zo zasadnutia volebného zhromaždenia pre voľbu dekana Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.02.2024

                                  Príloha

napísal (počet komentárov: 0)

V letnom semestri 2023/2024 dávame opäť vysokoškolským študentom a študentkám možnosť rozvíjať a získavať praktické zručnosti.