Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 6. a 7. júna 2023 sa uskutočnilo záverečné stretnutie projektu STUD.IO. Stretnutie sa uskutočnilo na Univerzite v Bukurešti a participovali na ňom partneri z Talianska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Za Slovensko sa zúčastnili prof. Pavol Schwarcz a Ing. Zuzana Bohátová.

Hlavným cieľom stretnutia bola prezentácia a zhodnotenie doterajších výsledkov projektu ako aj diskusia o aktivitách, ktoré budú realizované do konca projektu, t.j. do 31. augusta 2023.

Projekt STUD.IO (Sociability Through Urban Design Innovation), č. 2020–1IT02–KA203–79833 je vzdelávací projektu v rámci programu Erasmus+, Strategické partnerstvá. Témou projektu je interdisciplinárny prístup k sociabilite a inováciám v mestskom prostredí a partneri vo svojich aktivitách analyzovali environmentálne, sociologické, psychologické a urbanistické aspekty tejto problematiky. Aktuálne prístupy a trendy boli spracované v spoločnej publikácii „Promoting sociability in the urban environments“, dostupná online: https://studio-project.eu/wp-content/uploads/2023/06/STUD.IO-Book-English.pdf

V rámci projektu STUD.IO bola tiež vytvorená online platforma pre študentov, ktorej obsah tvorili partneri zo všetkých zapojených krajín a bude otestovaná v najbližšom období na 4 partnerských univerzitách vrátane Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Výsledky dosiahnuté vďaka projektu STUD.IO budú použité v ďalšom vzdelávacom procese a ako aj pri našich budúcich projektových aktivitách.

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka

Letná škola GET TO KNOW TOKAJ!
Miesto: University of Tokaj, Sárospatak, Maďarsko
Termín: 3-16. júl. 2023
Ďalšie informácie: prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.,
koordinátor spolupráce SPU v Nitre a University of Tokaj,
alexander.feher@uniag.sk, +421 37 641 5626
Pozvánka: v prílohe

napísal (počet komentárov: 0)

Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja vypisuje výberové konanie na mobility v rámci programu CEEPUS na partnerských univerzitách v rámci projektu CEEPUS č. SI-1817-01-2324 Tourism and Agriculture Sustainable Alliances - #TASA Rural tourism programs network na ZS akad. roka 2023/2024.

CEEPUS mobility zahŕňajú:

  • semestrálne pobyty pre študentov
  • 1 mesačné-krátkodobé pobyty pre študentov zamerané na spracovanie bakalárskej, diplomovej a dizertačnej práce
  • prednáškové pobyty pre učiteľov.

Termín na prihlásenie sa  na CEEPUS mobilitu: 9.6.2023

Pre bližšie informácie o CEEPUS mobilitách a výberovom konaní prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky:

Ing. Veronika Dalkovičová Veronika.Dalkovicova@uniag.sk

037/641 5757

napísal