Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity - 2. Baltická konferencia o vzdelávaní a trvalo udržateľnom rozvoji

napísal (počet komentárov: 0)

Udeľovanie čestného titulu „doctor honoris causa“

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa dňa 4.novembra 2014 o 10:00 hod. v rámci slávnostného rozšíreného zasadnutia Vedeckej Rady SPU uskutočnilo udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom významným vedeckým osobnostiam z našich zahraničných partnerských univerzít. Čestný titul udelil rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. profesorovi Walterovi F. Lealovi a profesorovi Edwardovi Pierzgalskemu.

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka na výberovú prednášku „Predaj z dvora – praktické skúsenosti“