Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Výberová prednáška: Investičný proces a postavenie Útvaru hodnoty za peniaze

Prednášajúci:  

  • Martin Kmeťko (riaditeľ Investičnej autority na ÚHP)
  • Marián Bederka (vedúci samostatného oddelenia metodík a databáz)

Dátum: 27.11.2023   Čas: 11:00    Miesto: Prednášková miestnosť A-02

V rámci prezentácií budeme tiež diskutovať o možnosti bakalárskej a inžinierskej praxe na ÚHP.

napísal (počet komentárov: 0)

Charakteristika a predstavenie vecnej pôsobnosti SIŽP a najdôležitejšie úlohy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka na Challenge Labs 2023

napísal (počet komentárov: 0)

Výberová prednáška

Dňa 10.10. 2023  sa v priestoroch Ústavu environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU v Nitre uskutočnila výberová prednáška na tému „Cesta k udržateľnej budúcnosti v Knauf Insulation, s.r.o.