Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Výberové prednášky - Ústav environmentálneho manažmentu

Ing. Martin Manina, PhD., Knauf Insulation, Nová Baňa: Cesta k udržateľnej budúcnosti v Knauf Insulation. doc. Mgr. Marián Kotrla, PhD., SIŽP, IŽP Bratislava – Stále pracovisko Nitra: Charakteristika a predstavenie vecnej pôsobnosti SIŽP a najdôležitejšie úlohy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veciach starostlivosti o životné prostredie, so zameraním na ochranu vôd. JUDr. Marián Áč, Správca zálohového systému n.o., Bratislava: Správca zálohového systému jednorazových nápojových obalov a jeho fungovanie v podmienkach SR.

napísal (počet komentárov: 0)

Utorok 26.9.2023 o 17:15 h FEŠRR piknik vol. 1: privítame prvákov Hidepark Nitra

Nový akademický rok začína, poďme ho poriadne osláviť 🎓🎬🎶. Čaká nás vítanie prvákov a nového kola prednášok a skúšok vo veľkom štýle 👇

napísal (počet komentárov: 0)

Milí študenti, dávame vám do pozornosti možnosť účasti na zimnej škole nazvanej “An Introduction to Nature-Inclusive Agriculture (Úvod do poľnohospodárstva zohľadňujúceho prírodu)”, ktorú organizuje Van Hal Larenstein (VHL) – Univerzita aplikovaných vied z Holandska v rámci projektu INVEST