Aktuálne informácie

napísal

„Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi“ (Sustainability of Rural Areas in Practice)


napísal (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity pripravil pre študentov univerzít zapojených do programu kurz "SAIL for Students". Kurz sa uskutoční formou plavby na poľskej plachetnici "Fryderyk Chopin".

napísal (počet komentárov: 0)

Letná škola inovátorov, ktorú organizujeme v  Centre vedecko-technických informácií SR.

Letná škola je určená študentom VŠ, doktorandom, pracovníkom v oblasti vedy a výskumu, začínajúcim podnikateľom alebo aj záujemcom o podnikanie.


napísal

na Odbore stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja