Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Vážení študenti 3. ročníka,
oznamujeme vám, že bakalárske promócie na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa nebudú konať 7. júla 2015, ako je uvedené v  študijnej príručke fakulty 2014/2015, ale 6. júla 2015  v aule SPU.
 
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

napísal (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity pripravil pre pedagógov univerzít zapojených do programu kurz "SAIL for Teachers 2015"

napísal

napísal