Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

prijatého v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky, na tému  “Tendencies and Perspectives of Rural Development in Ukraine”. Prednáška sa uskutoční dňa  9.4.2015 o 13:30 v  hlavnej budove SPU, v zasadacej miestnosti na prízemí. Účasť pedagógov a študentov je vítaná.

napísal (počet komentárov: 0)

Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov udeľujem dekanské voľno dňa 07. apríla 2015 (utorok) študentom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na všetkých stupňoch v dennej forme štúdia.
 
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
dekanka FEŠRR