Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

napísal

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa 17. decembra uskutočnili voľby kandidáta na dekana.

napísal (počet komentárov: 0)

Pri príležitosti Vianočného stretnutia s dekankou Fakulty Európskych štúdií a regionálneho rozvoja fakulta uviedla do života desiatu učebnicu koordinovanú  prof. Milanom Demom, s ktorým sme sa rozlúčili už pred dvoma rokmi. 

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 3. a 4. decembra 2015 sa na pôde SPU v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi. Išlo o vôbec prvú konferenciu na Slovensku, ktorú finančne podporila organizácia OECD.

napísal (počet komentárov: 0)

Pre tých z Vás, ktorí majú záujem vyskúšať si prácu v medzinárodnom prostredí a zároveň spoznať Portugalsko, ponúka spoločnosť “Placement in Portugal“ pre všetkých študentov možnosť stáží v oblasti manažmentu, marketingu a turizmu.