Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Výberové konanie sa uskutoční 16. októbra 2015 o 13:00 pre študentov a pedagógov. Výberového konania je potrebné zúčastniť sa osobne v zasadačke Dekanátu FEŠRR, SPU v Nitre. Kandidátov na študijný pobyt a ich náhradníkov určí výberová komisia v závislosti od výsledného poradia účastníkov výberového konania.

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 28.8.2015 na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci konanom na Námestí Republiky v rámci Dní Mesta odovzdala primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková Cenu Mesta Lučenec Ing. Eve Balážovej, PhD. Toto významné ocenenie sa spravidla udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí. Cenu mesta dostala Ing. Eva Balážová, PhD., vedúca katedry verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre za rozvoj kultúrno-spoločenského života, za aktívnu prácu v komunálnej politike, za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2015/2016.

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci nového akademického roka 2015/2016 pre Vás Program Baltickej univerzity pripravil dve podujatia.