Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na odbornú prednášku

Prof. Ing. Alexandra Fehéra, PhD.: Galapágy - kolíska evolučnej teórie cez filter botaniky

v rámci činnosti Západoslovenskej pobočky Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied dňa 17. 4. 2023 (pondelok) na Ústave rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU v Nitre, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, o 13.00 hod.

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 21.3.2023 sa konala na FEŠRR výberová prednáška dekana University of apllied sciences v Šibeniku, dr. sc. Ljuba Runjića, prof. struč. stud. z  Chorvátska na tému "Law of internal market". Študenti sa oboznámili s problematikou právnej regulácie vnútorného trhu a príkladmi uplatňovania regulácie v praxi. Prínosom pre študentov bola aj diskusia na tému prínosu vnútorného trhu z pohľadu 10-ročného členstva Chorvátska v EÚ. Dekan University of apllied sciences dr. sc. Ljuba Runjića, prof. struč. stud. a Mgr. sc. Ivan Livaja, v. pred. diskutovali so zástupcami FEŠRR aj o možnostiach daľšej spolupráce v oblasti výskumu a vzdelávania.
 

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci cvičení na predmete Environmentálna ekológia na Ústave environmentálneho manažmentu študenti navštívili ENERGOLAND Atómovej elektrárne (AE) v obci Mochovce, ktoré nie je len návštevníckym a informačným centrom, ale súčasne slúži aj ako školiace stredisko pre pracovníkov Slovenských elektrární a poskytuje aj administratívne priestory. Prioritou Nitrianskych komunálnych služieb (NKS) je zodpovednosť k životnému prostrediu a prepracovaná politika integrovaného manažérskeho systému. Študenti mali možnosť vidieť moderné zariadenia AE aj NKS, z obidvoch zaujímavých exkurzií si odniesli cenné poznatky a zážitky.

napísal (počet komentárov: 0)

Záverečné stretnutie k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu