Aktuálne informácie

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Katedra regionálnej bioenergetiky a Katedra environmentálneho manažmentu, pod záštitou dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD., si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „RÝCHLORASTÚCE DREVINY A BYLINY PESTOVANÉ NA ENERGETICKÉ ÚČELY

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu EU Agrarian Law 1/2019. Nájdete ho  na web stránke

https://content.sciendo.com/view/journals/eual/8/1/eual.8.issue-1.xml

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

V tomto akademickom roku je to už po pätnásty krát, čo Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizuje medzinárodnú prípadovú štúdiu v rámci programu „International Master of Science in Rural Development“ (IMRD).

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0