Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Krajský informačný deň zameraný na predstavenie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na roky 2014 – 2020

napísal (počet komentárov: 0)

Vedecká konferencia "Multikulturalizmus v 21, st".,Univerzita sv. Štefana, Godollo, Maďarsko

napísal (počet komentárov: 0)

"Program Baltickej univerzity - študentská konferencia v Poľsku

"Baltic University Spring Students' Conference 2015 - Feeding the World without Destroying the World: Can Food Production Be(come) Sustainable?"

napísal (počet komentárov: 0)

Ponuka štipendií Francúzskeho veľvyslanectva v SR pre študentov 2.a 3. stupňa štúdia