Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Program Baltickej univerzity - SAIL for Students - kurz pre študentov

Program Baltickej univerzity pripravil pre študentov univerzít zapojených do programu kurz "SAIL for Students". Kurz sa uskutoční formou plavby na poľskej plachetnici "Fryderyk Chopin".

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodná vedecká konferencia RÝCHLORASTÚCE DREVINY A BYLINY PESTOVANÉ NA ENERGETICKÉ ÚČELY

napísal (počet komentárov: 0)

Študenti pozor "Letná škola pre inovatorov"

Letná škola inovátorov, ktorú organizujeme v  Centre vedecko-technických informácií SR.

Letná škola je určená študentom VŠ, doktorandom, pracovníkom v oblasti vedy a výskumu, začínajúcim podnikateľom alebo aj záujemcom o podnikanie.


napísal

na Odbore stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja

napísal (počet komentárov: 0)

Bakalárske promócie

Vážení študenti 3. ročníka,
oznamujeme vám, že bakalárske promócie na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa nebudú konať 7. júla 2015, ako je uvedené v  študijnej príručke fakulty 2014/2015, ale 6. júla 2015  v aule SPU.
 
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
prodekanka pre výchovu a vzdelávanie