Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka na prednášku doc. Serhiy Moroza zo Sumy National Agrarian University (Ukrajina))

prijatého v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky, na tému  “Tendencies and Perspectives of Rural Development in Ukraine”. Prednáška sa uskutoční dňa  9.4.2015 o 13:30 v  hlavnej budove SPU, v zasadacej miestnosti na prízemí. Účasť pedagógov a študentov je vítaná.

napísal (počet komentárov: 0)

Dekanské voľno dňa 07. apríla 2015

Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov udeľujem dekanské voľno dňa 07. apríla 2015 (utorok) študentom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na všetkých stupňoch v dennej forme štúdia.
 
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
dekanka FEŠRR

napísal (počet komentárov: 0)

Študenti môžu vyhrať 4-týždeňovú stáž v OSN v New Yorku, Ženeve a vo Viedni

napísal (počet komentárov: 0)

Krajský informačný deň zameraný na predstavenie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na roky 2014 – 2020

napísal (počet komentárov: 0)

Vedecká konferencia "Multikulturalizmus v 21, st".,Univerzita sv. Štefana, Godollo, Maďarsko