Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 27. a 28. júna 2021 mala Ing. Aygul Ismailová, PhD. prezentáciu o Kazašskej národnej agrárnej univerzite, jej hlavných aktivitách, ako aj hlavných cieľoch a úlohách fakulty a katedry „Manažmentu a organizácie agrobiznisu“ pomenovanej po Ch. Churinovi, pre zamestnancov a študentov Ústavu európskych politík a verejnej správy pod vedením Dr. habil. Ing.Ľ.Rumanovskej,PhD. PhD. Na stretnutí boli predstavené hlavné podujatia, ktoré každoročne organizuje KazNARU as Medzinárodné letné a zimné školy a konferencie/prihlášky, ktoré môžu byť užitočné pre ďalšiu spoluprácu, ako aj niektoré možnosti uchádzania sa o spoločné medzinárodné projekty. V prípade záujmu o spoluprácu, resp. bližšie informácie o možnostiach štúdia a spolupráce s Kazašskou národnou agrárnou univerzitou je možné kontaktovať Ing.Aygul Ismailovú, PhD. na mail: aigul.ismailova@kaznaru.edu.kz

 

napísal (počet komentárov: 0)

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodná vedecká konferencia „Implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky v predchádzajúcom programovacom období a pripravenosť na programovacie obdobie 2023-2027“

pozvánka a program

16. júna 2022 od 9:00 hod.

v R-Zasadačke pod aulou (prízemie SPU v Nitre)