Aktuálne informácie

vložil: Veronika Straussová

Pozor!!!

Online prihlasovanie na Erasmus+ štúdium v ak.roku 2020/2021 je spustené v termíne 24.1.2020 - 19.2.2020. 
 
V prípade otázok, alebo nejasností kontaktujte doc.JUDr. Luciu Palšovú, PhD.

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou absolvovania odbornej stáže.

 

Mesto Hlohovec opäť ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálne otvárame ponuku stáží v piatich oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov marec až máj 2020.

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Študenti pozor!

Od októbra 2019 funguje študentský pracovný portál - www.azu.sk, na ktorom sa môžu študenti dostať priamo do firiem a firmy môžu nájsť vhodných uchádzačov o prácu, či stáž.