Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Ústav práva a udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre Vás pozýva na workshop Cesta k udržateľnosti

28.02.2024

SuPerUni Cowork (internát Mladosť SPU)

napísal (počet komentárov: 0)

Zápisnica 01/2024 zo zasadnutia volebného zhromaždenia pre voľbu dekana Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.02.2024

                                  Príloha