Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 4. a 5. septembra 2019 sa v priestoroch Kongresového centra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Fast-growing trees and plants grown for energy purposes“. Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizovala Katedra regionálnej bioenergetiky v spolupráci s Katedrou environmentálneho manažmentu.

napísal (počet komentárov: 0)

Študenti pozor! Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa intenzívneho programu v rámci projektu SUMCULA zameraného na trvalo udržateľný manažment kultúrnej krajiny.

napísal (počet komentárov: 0)

Katedra regionálnej bioenergetiky a Katedra environmentálneho manažmentu, pod záštitou dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD., si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „RÝCHLORASTÚCE DREVINY A BYLINY PESTOVANÉ NA ENERGETICKÉ ÚČELY

napísal (počet komentárov: 0)

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu EU Agrarian Law 1/2019. Nájdete ho  na web stránke

https://content.sciendo.com/view/journals/eual/8/1/eual.8.issue-1.xml

napísal (počet komentárov: 0)

V tomto akademickom roku je to už po pätnásty krát, čo Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizuje medzinárodnú prípadovú štúdiu v rámci programu „International Master of Science in Rural Development“ (IMRD).