Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

napísal (počet komentárov: 0)

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou absolvovania odbornej stáže.

 

Mesto Hlohovec opäť ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálne otvárame ponuku stáží v piatich oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov marec až máj 2020.

napísal (počet komentárov: 0)

Študenti pozor!

Od októbra 2019 funguje študentský pracovný portál - www.azu.sk, na ktorom sa môžu študenti dostať priamo do firiem a firmy môžu nájsť vhodných uchádzačov o prácu, či stáž.

 

napísal